Om Café Sliperiet

Om Café Sliperiet

iVekst har sammen med Larvik Kommune, Fritzøe Eiendom og Studio Nille etablert Cafe Sliperiet. iVekst har hatt ansvar for utforming og design på kafeen og skal ha ansvar for å den daglige driften.

Cafe Sliperiet vil være en møteplass for innbyggere i Larvik. Det vil være et tilbud til Larvik sine innbyggere, næringsliv, elever som skal på time på kulturskolen/ Studio Nille mf. Cafe Sliperiet vil være en arbeids arena for arbeidstakere med behov for tilrettelagt arbeid og for personer som har falt ut av det ordinære arbeidsliv.

Sliperiet ble oppført i 1875 som lokaler for Fritzøe Tresliperi. Bygningen er ombygget og modernisert en rekke ganger, spesielt i forbindelse med overgangen til elektrisk drift. Via tømmerrenner fra Huggeriet kom tømmerstokkene inn til Sliperiet hvor de ble videreforedlet. Driften opphørte i 2000, og Sliperiet ble totalrenovert og tilpasset Kulturskolen i Larvik og Studio Nille. (Kilde: Fritzøe Eiendoms nettsider)

Innhold i bygget i dag:

  • Larvik Kulturskole
  • Studio Nille
  • Korps / kor
  • Pressverksalen – med utleie til kurs og konferanser + kommunestyremøter

Om Café Sliperiet

iVekst har sammen med Larvik kommune, Fritzøe Eiendom og Studio Nille etablert Café Sliperiet. iVekst står ansvarlig for utforming og daglig drift. Stedet vil være en arena for arbeidstakere med behov for tilrettelagt arbeid og for personer som har falt ut av det ordinære arbeidsliv.